Wednesday, September 26, 2012

Tajuk-Taju Esei Untuk Kerja Kursus

Aplikasi Islam dalam hubungan etnik.
Asas hubungan etnik menurut perspektif Islam.
Cabaran hubungan inter-intra etnik di Malaysia.
Dasar-dasar Kerajaan dalam hubungan etnik
Faktor penentu kejayaan pembinaan masyarakat Malaysia.
Islam dan keharmonian hubungan etnik.
Kepelbagaian etnik di Malaysia.
Kesultanan Melayu Melaka sebagai kemuncak pluraliti Alam Melayu.
Konsep dan proses penggubalan perlembagaan Malaysia.
Konsep etnik. budaya dan masyarakat.
Konsep modenisasi dalam pembangunan ekonomi.
Konsep pembangunan politik dan pembinaan negara bangsa.
Konsep perpaduan dan integrasi.
Latarbelakang politik Malaysia sebelum dan selepas merdeka.
Masyarakat pluralistik selepas merdeka.
Pelan tindakan dan strategi ke arah masyarakat berintegrasi.
Pembangunan ekonomi di Malaysia sebelum dan selepas merdeka.
Pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi.
Penglibatan dan penyertaan pelbagai etnik dalam pembangunan ekonomi di Malaysia.
Penjajahan dan pembentukan masyarakat pluralistik.
Peranan Masyarakat dalam hubungan etnik
Peranan NGO  dalam hubungan etnik
Perlembagaan Islam dan hubungan etnik.
Perlembagaan Malaysia sebagai suatu'kontrak sosial'  dalam hubungan etnik
Persepakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
Pluraliti menurut perspektif Islam.
Prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan  dalam hubungan etnik
Rasional unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia  dalam hubungan etnik
Sejarah masyarakat plural dan pluraliti di Malaysia  dalam hubungan etnik
Senario hubungan etnik di Malaysia.


************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com2 comments: